Kei-lab

FAQ
  
Pilot “Samen sterk in praktijk” 
 
Betrokken scholen

Het Kei-lab is een samenwerking tussen Ambion en het Kei College.  
De pilot vloeit voort uit een eerdere startfase van Obs Van Maasdijkschool (P-lab) 
en Obs De Ynset (Designklas).

Wat is het Kei-lab

Het Kei-lab is een oriëntatie op verschillende praktijkrichtingen. De kinderen worden geïnspireerd door ze te laten experimenteren met uitdagende praktische opdrachten. Er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen door succeservaringen op persoonlijk en sociaal vlak.  
De kinderen gaan zelfstandig of in samenwerking met anderen opdrachten uitvoeren. Zij brengen hun leerproces in beeld in hun portfolio.
 
Voor wie is het bestemd

Dit traject is bedoeld voor een aantal leerlingen uit groep 7 en 8, die meer begaafd zijn op praktisch gebied, dus goed met hun handen kunnen en willen werken. Ze worden geselecteerd door de leerkrachten van hun eigen school.

Waar

Locatie: Kei College,  Kingweg 8, Heerenveen telefoonnummer (0513) 726 600 

Wanneer
 
Start: 27 oktober 2021 (pilot voor schooljaar 2021 – 2022) 

Lestijden

Woensdag: 10.45 - 13.00 uur (tenzij er een ander programma op de basisschool aangeboden is).

Vervoer

Leerlingen worden door de ouders/verzorgers gebracht en gehaald.

Contactpersoon

Tryntsje Hofstra (Kei College) &  Annelies Hendriksma (Ambion / van Maasdijkschool)