Missie en visie

Missie:
Het creëren van een rustige, overzichtelijke en inspirerende leeromgeving waarin leerlingen actief en gemotiveerd zijn om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Visie:
Alles wat je aandacht geeft groeit!

Het team van OBS De Ynset is overtuigd dat plezier in het leren heel belangrijk is. Plezier ervaar je alleen als je je veilig, geborgen en gerespecteerd voelt.
Om dit bij alle kinderen, het team en de ouders te realiseren, houden we ons vast aan de basisprincipes van structuur, ruimte en voorspelbaarheid. Hierbij zijn duidelijke schoolregels van groot belang. Door ons aan de regels te houden ontstaat er ruimte om maximaal te presteren, ieder op zijn eigen niveau.

Het aanpassen van het onderwijs aan het niveau en de behoeften van kinderen vraagt om een sterk pedagogisch klimaat. Ondersteuning, uitdaging en vertrouwen zijn hierbij de basisbegrippen. De basisvoorwaarden voor een actieve en gemotiveerde leerhouding zijn: Relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan), Autonomie (ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen) en Competentie (ik geloof in mezelf en heb plezier in mijn eigen kunnen en ik mag fouten maken).

De Ynset is een kleine dorpsschool in het groeiende dorp Rottum waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen en optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.
Onze school heeft de naam "De Ynset" gekregen. Deze naam symboliseert dat de school een eerste begin, een eerste opstap is, tot een verdere ontplooiing. Tevens symboliseert de naam een verwachte maximale eigen inzet van de dynamische driehoek: kind– ouders – school.
Ouders en school werken samen bij de ontwikkeling, het opvoeden en het begeleiden van kinderen. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, dat door middel van open communicatie en regelmatig contact wordt afgestemd.

Er wordt op De Ynset elke dag nagedacht over mogelijkheden om het onderwijs (nog) beter op maat te laten zijn van de kinderen. Kinderen die verschillen met betrekking tot hun onderwijsbehoeften en achtergronden. Deze verschillende onderwijsbehoeften herkennen, erkennen en er daadwerkelijk wat mee doen is het doel, het realiseren van adaptief onderwijs.

Onze speerpunten zijn:

  • Adaptief onderwijs
  • Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling (Kwink als leidraad)
  • Samenwerken, coöperatieve werkvormen integreren
  • Doelgericht onderwijs
  • Oriëntatie op de maatschappij
  • Keuzes durven maken
  • Ontdekken van talenten zoals natuur, techniek, cultuur (muziek/drama/creatief), taal, ruimtelijk inzicht, robotica etc.
gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: