Speerpunten

  • Adaptief onderwijs
  • Versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling (Kwink als leidraad)
  • Samenwerken, coöperatieve werkvormen integreren
  • Doelgericht onderwijs
  • Oriëntatie op de maatschappij
  • Keuzes durven maken
  • Ontdekken van talenten zoals natuur, techniek, cultuur (muziek, drama, creatief), taal, ruimtelijk inzicht, robotica etc.

OBS De Ynset in Rottum, een forensendorp dat grenst aan Heerenveen. Onze school heeft circa 50 leerlingen en kenmerkt zich door de kleinschaligheid. Hierdoor voelen ouders en leerlingen zich makkelijk thuis en gehoord.

We zijn een groeiende school en investeren in ons bestaande maatwerk aan leerlingen op het gebied van hun talenten en sociale vaardigheden. We vinden het belangrijk dat we samen de school zijn, samen in gesprek met leerling-ouder-leerkracht om de schoolloopbaan van de leerlingen zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

gerelateerde pagina's: