Week van de lentekriebels!

Ouderavond
We zullen dit onderwerp ook bespreken op onze ouderavond met behulp van een gastspreker van de GGD dhr Schickenberg. De datum en tijd volgt z.s.m.

 

Mocht uw kind thuis komen met vragen of opmerkingen over dit onderwerp dan weet u in ieder geval dat we het op school over hebben.

 

Met vriendelijke groet namens het team,

 

Jarina Caspers

Gerelateerde documenten: