Ike Bruinsma

“De Ynset is een echte dorpsschool. Dat betekent naast kleine groepen en veel persoonlijke contact dat de school dé ontmoetingsplek is in Rottum. Het dorp wordt nadrukkelijk betrokken bij de activiteiten op school, zoals het in stand houden van de schoolmoestuin en bij het organiseren van de jaarlijkse bonte avond. We hebben een actieve en betrokken ouderraad. Als ouders en dorpsgemeenschap dragen we de school een warm hart toe. We zijn dan ook erg blij om te zien dat het leerlingenaantal weer stijgt. Dit komt door de nieuwbouw, maar ook jonge gezinnen die hier komen wonen op slechts steenworp afstand van Heerenveen.” 

“Wat ik zeer waardeer aan de leerkrachten is dat zij echt het beste willen voor het kind en dat zij zich maximaal inzetten om maatwerk te leveren. Mijn oudste zoon bleek hoogbegaafd te zijn met een specifieke onderwijsbehoefte, mede op sociaal-emotioneel vlak. Het onderwijsteam wilde alles uit de kast halen om hem te ondersteunen. De kleinschaligheid en daardoor gebrek aan leeftijdsgenootjes was voor hem echter het grootste probleem. En dat is iets waar je als leerkracht niets aan kunt doen. Het onderwijsteam heeft ons toen goed geholpen om keuzes te maken die het beste waren voor hem, ongeacht de consequenties. Toen wij uiteindelijk kozen voor een grotere school, was er wederzijds begrip. Mede hierdoor hebben wij geen seconde getwijfeld toen onze jongste zoon naar school moest: hij ging gewoon naar de Ynset! Het onderwijs is hier goed, evenals het sociale klimaat. Hij heeft het hier dus uitstekend naar zijn zin. Als ouder ben ik hier ook kind aan huis. Het is laagdrempelig en we doen het met elkaar.”