Nienke Roosjen

De Ynset onderscheidt zich voor mij vooral, omdat het een echte plattelandsschool is in het hart van Rottum. Het is omgeven door veel groen. De kinderen kunnen hier spelen op het schoolplein, in de panna-kooi en op het aangrenzende voetbalveld. Op een steenworp afstand zijn er allemaal natuurgebieden. We maken hier in ieder geval één keer per jaar gebruik van met onder andere leskisten van de organisatie Groen Doen, waarbij we zijn aangesloten.

Ik word enthousiast van de kinderen, ieder met zijn eigen karakter en talenten. Ik vind het belangrijk dat een kind zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en ditzelfde voorbeeld uitdraagt naar de wereld om hem of haar heen. Op De Ynset proberen we zoveel mogelijk in te spelen op de talenten van kinderen. Een ieder wordt zoveel mogelijk uitgedaagd op zijn of haar niveau en interesse. We zijn een drietalige school in wording, waarbij techniek en de natuur hoog in het vaandel staan.

Iedere week krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8, naast het reguliere lesaanbod, les in techniek. Dit doen zij zowel in de klas als daarbuiten. Zo is er een techniek werkgroep van leerkrachten binnen het Cluster Nannewiid. Zij zorgen er onder andere voor dat de kinderen zo nu en dan naar het E-lab in Oudeschoot en naar het Kei-college in Heerenveen gaan. Daar maken ze gebruik van de materialen en kennis van de leerkrachten en leerlingen van die school.

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van de mooie groene omgeving en bedrijven in en rondom Rottum. We gaan dan bijvoorbeeld met groepen kinderen naar een boerenbedrijf, het Skar, het Nannewiid etc. We kunnen daarbij gelukkig een beroep doen op een zeer enthousiaste, hardwerkende, maar ook kritische oudergeleding. De school valt of staat met hulp van ouders/verzorgers. Bij ons zijn er zelfs opa’s en oma’s en die af en toe graag een helpende hand bieden. In een klein dorp als Rottum kent iedereen elkaar en veel zaken kunnen binnen het dorp onderling geregeld worden. Dat is dan ook weer het voordeel van een echte plattelandsschool.