Enquete over combinatie school-thuis-werken

Graag attendeer ik u op het feit dat nog maar bijzonder weinig ouders de enquete over de combinatie van school-thuis-werken hebben ingevuld.

Graag deze enquete invullen voor elk kind dat in een andere klas zit. Door zoveel mogelijk meningen van ouders te krijgen, krijgen we een reëeler beeld van hoe het werken en het begeleiden van u kinderen met het thuiswerk gaat.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wW70rxE530On_I_21_sgXrCGJlsz9thLlZBLhTAVT5dUMzNXTTdGSUxVUFJSRDJWTEhHVU1SVElWVC4u

 

Het invullen kost echt bijzonder weinig tijd en na zondag sluit de inlever mogelijkheid, dus graag z.s.m. invullen.

 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

Namens het team met vriendelijke groet,

 

Jarina Caspers