Brief van bestuur Ambion over herstart basisscholen 8 februari

Aan het begin van de middag zal het team de laatste hand leggen aan de praktische invulling op De Ynset, zodat u en uw kinderen weten hoe we de veiligheid voor uw kind en ons team zo goed mogelijk proberen na te streven.

 

Met vriendelijke groet namens het team,

 

Jarina Caspers