Activiteiten

Wat doe ik na school?

De gemeente De Friese Meren doet mee aan de  “Impuls Brede Scholen, sport en cultuur”. Door middel van deze Impuls leveren de combinatiefunctionarissen een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, aan de leefbaarheid in de wijk en aan de samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur.

Door kennismakingslessen te organiseren op het gebied van sport en cultuur wordt ingezet op talentontwikkeling. Ook wordt er met behulp van deze regeling een kwaliteitsimpuls gegeven aan het bewegingsonderwijs op basisscholen.

Door de samenwerking tussen het basisonderwijs en verschillende sport-, welzijns- en culturele organisaties, worden er met regelmaat naschoolse activiteiten aangeboden; ook tijdens de schoolvakanties. Denk hierbij aan een sport- en spelmiddag, een voorlees-, theater- of filmmiddag, een techniekclub of streetdance. De activiteiten worden door Miks welzijn, It Toanhûs en Bibliotheek Mar en Fean uitgevoerd.

Deze activiteiten kunt u vinden op onze website. Voor enkele activiteiten is opgave via onze website noodzakelijk, dit wordt dan duidelijk aangegeven. Voor meer informatie en opgeven kunt u kijken op

http://www.watdoeiknaschool.nl/ of

volg ons op facebook:

www.facebook.com/watdoeiknaschool 

voor het laatste nieuws, foto’s en leuke verhalen over de activiteiten.