Inspectie zeer tevreden over De Ynset

Gisteren, dinsdag 11 maart, was voor het team van De Ynset een heel spannende dag. Bij het vorige inspectiebezoek in januari 2019 was de conclusie dat er niet goed les werd gegeven. 
De inspectie was gisteren over het lesgeven in alle groepen zeer tevreden. Dat is een geweldige opsteker voor ons team, het is heel fijn om te weten dat ook de inspectie deze kwaliteitsslag heeft gezien.
Naast het beoordelen van het lesgeven werden er ook gesprekken gevoerd met een aantal bovenbouw leerlingen, met ouders, met de leerkrachten en met intern begeleiders en directie. De inspectie was zeer in haar nopjes dat in alle gesprekken de onderwerpen rust, structuur en een gemotiveerd team terug kwamen.
Ook is er gekeken naar de behaalde resultaten van de toetsresultaten en ook hierin kan de inspectie zien dat we, waar we dat kunnen, de achterstanden aan het wegwerken zijn en ook groei laten zien. Het aanbieden van onderwijs op schrift als ook digitaal via Gynzy was ook een uitstekende keuze, omdat kinderen die meer aankunnen op een adaptieve wijze hierin bediend worden. En ook kinderen die herhaling nodig hebben, daar niet om hoeven te vragen, dat wordt automatisch aangeboden. Iedereen krijgt (waar mogelijk) maatwerk aangeleverd en dat is natuurlijk voor elk kind ontzettend belangrijk. 

We gaan hard aan de slag om ons onderwijs natuurlijk nog verder te ontwikkelen en daarbij richten we onze pijlen op begrijpend luisteren en begrijpend lezen, het zorgen voor een rijke taalomgeving en verdieping van ons huidige onderwijs aanbod. 

Zodra het rapport van inspectie aanwezig is, wordt het op de website gepubliceerd via Scholen op de Kaart en laten we u dit natuurlijk weten via het ouderportaal.

De inspectie kan een school beoordelen in drie categorieën namelijk, zeer zwak, onvoldoende of voldoende. Wij zijn natuurlijk oprecht erg blij met onze voldoende!

Tot slot kunnen scholen op verzoek ook voor een waardering Goed in aanmerking komen. Dat is dus geen oordeel maar een waardering, want oordelen worden uitsluitend gegeven op basis van wettelijke vereisten. Een waardering wordt gegeven door analyse van de eigen ambities van een school en de realisatie daarvan en heeft tot doel om de scholen en besturen te stimuleren tot verdere kwaliteitsverbetering. De waardering 'goed' moet je als school zelf bij de inspectie aanvragen en zover zijn we nu nog niet, maar daar streven we natuurlijk wel naar.

 

Namens het team met vriendelijke groet,

 

Jarina Caspers