Search
img5
img15
img12
img13
img10

Techniekonderwijs

Techniek is overal om ons heen. Het heeft een grote invloed op ons leven. Wie in de maatschappij succesvol wil zijn, zal kennis moeten hebben van techniek in de breedste zin van het woord. Wij willen kinderen optimaal voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Als school onderkennen wij de behoefte van kinderen om zelf te leren, het besef dat je vaardig en kundig kunt zijn op verschillende terreinen We stimuleren die behoefte door uitdagend onderwijs te bieden, waarbij kinderen zelf ontdekken. Als school bieden we de zaakvakken al integraal aan door gebruik te maken van een methode als “Naut”, het techniekonderwijs is hier naadloos in geïntegreerd. Regelmatig bezoeken we bedrijven en/of technische instellingen.

Techniekonderwijs is meer dan alleen knutselen. We willen kinderen stimuleren om op zoek te gaan naar vragen en daar vervolgens een oplossing voor te vinden. Daarnaast is techniekonderwijs niet alleen heel geschikt voor het kind dat graag met de handen bezig is en die een toekomst heeft als (technisch) vakman, maar ook voor het kind dat naast de gewone leerstof behoefte heeft aan uitdaging en verdieping. We willen kinderen bij onze lessen laten ervaren, dat wat ze in de les doen een directe relatie heeft met de werkelijkheid om hen heen. En dat het bovendien niet slechts voorbehouden is aan jongens, maar ook voor meiden heel geschikt is ! We maken bij de lessen techniek gebruik van klassikale technieksets, die o.m. ingaan op magnetisme, licht, geluid en spiegels, maar ook kan er gewerkt worden met electronicasets, waarmee kinderen een radio bouwen of een sirene of knipperlichtinstallatie etc.etc. Natuurlijk ontbreekt ook het Technisch lego niet. Van simpele hefboomconstructies tot complexe bouwwerken met robotgestuurde onderdelen, alles is mogelijk. D.m.v. de computer brengende kinderen geprogrammeerd instructies over naar de robot. Trouwens....robots, ook bij de kleuters is een robot, genaamd "Beebot" die geprogrammeerd kan worden om routes te rijden en opdrachten uit te voeren!