Search
img5
img15
img12
img13
img10

Onze school

Onze school heeft de naam De Ynset gekregen. Deze naam symboliseert dat de school een eerste begin, een eerste opstap is tot een verdere ontplooiing. Tevens symboliseert de naam een verwachte maximale eigen inzet van zowel kinderen, ouders als teamleden. In ons logo staat het kind bewust boven de leerstof, omdat wij vinden dat een kind zich gelukkig moet voelen op school. Prestaties komen dan vanzelf.

De school staat aan de Binnendijk in Rottum. Uit papieren blijkt dat er voor het eerst over een school in Rottum wordt gesproken in 1640. In 1802 wordt er gesproken over een zogenaamde winterschool waarbij de kinderen 's winters naar school mochten en 's zomers hun ouders moesten helpen. Leerplicht was er toen nog niet, die kwam pas later. In 1883 kwam er na een wetswijziging een nieuw schoolgebouw, dat dienst heeft gedaan tot 1928, toen het huidige gebouw werd betrokken. Het voormalige schoolgebouw heeft na verbouwing jarenlang dienst gedaan als gymnastiekzaal en dorpshuis, waarna het in 1998 is afgebroken en weer is opgebouwd in een openluchtmuseum in Michigan. In 1928 werd, zoals gezegd, het huidige gebouw betrokken; het was een school met 3 lokalen. In 1975 werd hier een kleuterschool gesticht en deze werd gehuisvest in een semi-permanent gebouw, dat met het oog op de integratie direct aan de lagere school werd aangebouwd. Omdat het gebouw van de lagere school in de tachtiger jaren niet meer aan de eisen des tijds voldeed, werd het gebouw gerenoveerd en uitgebreid met een gemeenschapsruimte, zodat we bij de invoering van de basisschool in een ruim jasje zaten. Begin negentiger jaren is het gebouw van de kleuters afgebroken en kwamen de kleuters in een van de lege lokalen van het hoofdgebouw. In 2005 heeft er een verbouwing plaatsgevonden, waardoor we nu beschikken over een multifunctioneel gebouw.

De Ynset is een openbare school. Dat wil zeggen, dat de school rechtstreeks wordt bestuurd door de overheid. Ons bestuur is de stichting openbaar primair onderwijs Skarsterlan, oftewel onderwijsgroep Primus. Net als op alle andere openbare scholen laten wij alle kinderen toe ongeacht levensbeschouwing en achtergrond. De kinderen, ouders en leerkrachten van onze school hebben verschillende opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de maatschappij. Onze school schenkt aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en meningen. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing verzwijgen wij niet, maar gebruiken wij juist actief als uitgangspunt voor ons onderwijs. Onderwijs geven gaat dan ook verder dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. Op deze wijze scheppen wij gunstige voorwaarden voor een harmonieuze ontwikkeling van de leerlingen met het doel dat zij opgroeien tot volwassenen, die respect voor elkaar hebben. Dit vormt de leerlingen en het stelt ze in staat te kunnen omgaan met normen en waarden die van groot belang zijn in de samenleving, zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, samenwerking en tolerantie.

De laatste jaren gingen er rond de 80 leerlingen naar De Ynset. De school bestaat dit jaar uit 4 combinatiegroepen: 1/2 - 3/4 - 5/6 en 7/8